Akty tematycznie:

Działalność pożytku publicznego
Ilość aktów: 2
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
06-04-2013Pomor.2013.1523w/s trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Pdf

27-01-2011Pomor.2011.4.135w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Pdf