Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 26
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
01-01-2020Pomor.2020.475w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2020 r.
01-01-2020Pomor.2019.4982w/s stawek podatku od nieruchomości
20-09-2019Pomor.2019.4012w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Subkowy dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
14-05-2019Pomor.2019.2089w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
14-05-2019Pomor.2019.2090w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
01-01-2019Pomor.2019.624w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2019 r.
01-01-2019Pomor.2018.4739w/s stawek podatku od nieruchomości
12-11-2018Pomor.2018.4113w/s udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
14-03-2018Pomor.2018.726w/s wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy
01-01-2018Pomor.2018.351w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2018 r.
Pomor.2017.84w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2017 r.
01-01-2016Pomor.2016.345w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2016 r.
01-01-2016Pomor.2015.4138w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym
01-01-2016Pomor.2015.4136w/s stawek podatku od nieruchomości
08-05-2015Pomor.2015.1414w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
08-05-2015Pomor.2015.1413w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
01-01-2015Pomor.2015.230w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
23-08-2014Pomor.2014.2728w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Subkowy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
13-06-2014Pomor.2014.2951w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
08-08-2013Pomor.2013.2993w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Subkowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

PdfPdfPdfPdfPdf

01-01-2013Pomor.2013.148w/s uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf

14-04-2012Pomor.2012.1243w/s dotacji celowych z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań statutowych spółek wodnych

Pdf

20-05-2011Pomor.2011.50.1153zmieniająca uchwałę Rady Gminy Subkowy Nr XXIX/262/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Subkowy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Pdf

21-05-2011Pomor.2011.51.1201w/s określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Subkowy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

PdfPdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1501zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Pdf

07-02-2007Pomor.2007.14.403w/s udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PdfPdfPdf