Akty tematycznie:

Statut i organizacja
Ilość aktów: 24
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
22-01-2020Pomor.2020.158zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy
01-01-2020Pomor.2019.4285w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli
16-10-2019Pomor.2019.4360zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.781w/s Statutu Sołectwa Wielgłowy
20-03-2018Pomor.2018.782w/s Statutu Sołectwa Waćmierz
20-03-2018Pomor.2018.783w/s Statutu Sołectwa Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.784w/s Statutu Sołectwa Radostowo
20-03-2019Pomor.2018.778w/s Statutu Sołectwa Gorzędziej
20-03-2018Pomor.2018.779w/s Statutu Sołectwa Narkowy
20-03-2018Pomor.2018.780w/s Statutu Sołectwa Brzuśce
20-03-2018Pomor.2018.775w/s Statutu Sołectwa Rybaki
20-03-2019Pomor.2018.776w/s Statutu Sołectwa Mała Słońca
20-03-2018Pomor.2018.777w/s Statutu Sołectwa Wielka Słońca
20-03-2018Pomor.2018.785w/s Statutu Sołectwa Mały Garc
15-12-2014Pomor.2014.4215w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
14-06-2011Pomor.2011.64.1436w/s nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach

PdfPdf

08-07-2010Pomor.2010.88.1627zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Subkowy

Pdf

13-09-2008Pomor.2008.97.2493zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Subkowy

PdfPdf

22-12-2007Pomor.2007.160.3077zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Subkowy

PdfPdf

14-09-2007Pomor.2007.132.2365w/s nadania statutu Urzędowi Gminy Subkowy

Pdf

19-11-2005Pomor.2005.107.2175w/s zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach

Pdf

05-08-2004Pomor.2004.87.1600w/s uchwalenia statutów sołectw w gminie Subkowy

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf

15-10-2003Pomor.2003.114.2037w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Subkowy

Pdf

24-05-2003Pomor.2003.65.1003w/s Statutu Gminy Subkowy

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf