Akty tematycznie:

Zagospodarowanie przestrzenne
Ilość aktów: 39
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
31-03-2020Pomor.2020.1456w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Mała Słońca, gmina Subkowy
31-03-2020Pomor.2020.1455w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w gminie Subkowy w obrębie ewidencyjnym Subkowy oznaczonej nr 579/7
24-10-2019Pomor.2019.4487w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dla działki nr 39/8 położonej w miejscowości Wielgłowy, obręb ewidencyjny Brzuśce, jednostka ewidencyjna Gmina Subkowy
22-08-2019Pomor.2019.3686w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy
06-08-2019Pomor.2019.3449w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 88/1 położonej w miejscowości Waćmierz
18-06-2018Pomor.2018.2294w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Radostowo, jednostka ewidencyjna Subkowy
29-05-2018Pomor.2018.1959w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 227/3 położonej w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
19-04-2018Pomor.2018.1319w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy
19-04-2018Pomor.2018.1320w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 251/2 położonej w miejscowości Rybaki, obręb geodezyjny Wielka Słońca, w celu przeznaczenia ww. obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
16-03-2018Pomor.2018.759w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy
17-02-2018Pomor.2018.286w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy
25-12-2014Pomor.2014.4398w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce
18-12-2014Pomor.2014.4291w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
30-01-2015Pomor.2014.4524w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
01-03-2014Pomor.2014.741w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
17-12-2013Pomor.2013.4218w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
18-10-2013Pomor.2013.3458w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska

Pdf

29-10-2013Pomor.2013.3548w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy

Pdf

30-10-2013Pomor.2013.3549w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 159/39 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Pdf

12-04-2013Pomor.2013.1597w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/10 i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Pdf

09-03-2012Pomor.2012.531w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej

PdfPdf

26-02-2012Pomor.2012.364w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/13, 317, 326, 412/4 i części działek nr 232, 318/1, 318/2, 320, 321/2, 322/2, 330/6, 411, 437/2 położonych w Subkowach, gmina Subkowy

PdfPdfPdf

27-11-2011Pomor.2011.140.2869w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związanego z przebiegiem rurociągu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy w gminie Pelplin

PdfPdf

30-12-2011Pomor.2011.158.3319w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 135, 136/2 i 148 położonych w miejscowości Brzuśce oraz dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 123 i 148 położonych w miejscowości Waćmierz z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych

PdfPdf

22-09-2011Pomor.2011.102.2060w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 28/1 i cz. 29/2 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

PdfPdf

22-09-2011Pomor.2011.102.2059w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/8 położonej w Subkowach, gmina Subkowy

PdfPdfPdfPdf

07-02-2011Pomor.2011.2.45w/s uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. geod. nr 129/5 we wsi Subkowy w gminie Subkowy

PdfPdf

07-02-2011Pomor.2011.2.44w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 417, 418/1, cz. 419, 430 i cz. 422/2 położonych w Subkowach, gmina Subkowy

PdfPdf

07-02-2011Pomor.2011.2.46w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy

PdfPdfPdf

21-08-2008Pomor.2008.76.2006w/s uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. geod. nr 290 we wsi Subkowy w gminie Subkowy

PdfPdfPdfPdf

21-08-2008Pomor.2008.76.2007w/s uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. geod. 203/1, 274/2, 274/6, 307, 310, 305, 316, 318/1, 434/7, 434/8 i 434/9 we wsi Subkowy w gminie Subkowy

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf

24-03-2008Pomor.2008.14.357w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. geod. 334/2 we wsi Subkowy w gminie Subkowy

PdfPdfPdfPdf

24-03-2008Pomor.2008.14.358w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. geod. 73/3 we wsi Wielgłowy obręb geod. Brzuśce w gminie Subkowy

PdfPdfPdfPdf

21-11-2003Pomor.2003.137.2440w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf

24-09-2003Pomor.2003.105.1885w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego fragment wsi Brzuśce dz. nr 279/2

PdfPdf

24-09-2003Pomor.2003.105.1883w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego fragment wsi Radostowo dz. nr 69, 53/2

PdfPdf

24-09-2003Pomor.2003.105.1884w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego fragment wsi Wielgłowy działki nr 80/10 i 80/11

PdfPdf

21-02-2001Pomor.2001.8.53w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Gorzędziej

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf

11-01-2001Pomor.2000.119.762w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi: Wielka Słońca, Mała Słońca, Gorzędziej, Subkowy w gminie Subkowy dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 MPa Włocławek - Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren gminy Subkowy w województwie pomorskim

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf