Akty tematycznie:

Kultura
Ilość aktów: 6
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
10-10-2016Pomor.2016.3229w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy na lata 2017-2020"
14-06-2011Pomor.2011.64.1436w/s nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach

PdfPdf

13-09-2008Pomor.2008.97.2492w/s zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Subkowach oraz nadania statutu instytucji kultury

PdfPdfPdfPdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1500w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy"

PdfPdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1501zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Pdf

07-02-2007Pomor.2007.14.403w/s udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PdfPdfPdf