Akty tematycznie:

Ochrona środowiska
Ilość aktów: 7
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
28-01-2019Pomor.2019.237w/s uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, koron drzew stanowiących pomniki przyrody
08-06-2018Pomor.2018.2183w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy"
11-06-2018Pomor.2018.2222w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
05-12-2014Pomor.2014.3949w/s zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Subkowy.
24-07-2010Pomor.2010.93.1786w/s ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Pdf

01-07-2010Pomor.2010.86.1571w/s ustanowienia pomników przyrody

PdfPdfPdf

18-12-2005Pomor.2005.128.2638w/s uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Subkowy

PdfPdfPdf