Akty tematycznie:

Podatki i opłaty lokalne
Ilość aktów: 25
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
01-01-2020Pomor.2019.4982w/s stawek podatku od nieruchomości
01-01-2019Pomor.2018.4739w/s stawek podatku od nieruchomości
01-01-2016Pomor.2015.4137w/s uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
01-01-2016Pomor.2015.4136w/s stawek podatku od nieruchomości
01-01-2016Pomor.2015.4135w/s stawek podatku od środków transportowych
01-01-2016Pomor.2015.4138w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym
01-01-2015Pomor.2014.3862zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych
01-01-2015Pomor.2014.3407w/s stawek podatku od nieruchomości
01-02-2014Pomor.2014.53w/s zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
01-01-2014Pomor.2013.4416w/s stawek podatku od środków transportowych
01-01-2014Pomor.2013.4404w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
01-01-2014Pomor.2013.3873w/s stawek podatku od nieruchomości

Pdf

07-08-2013Pomor.2013.2971w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

PdfPdf

07-08-2013Pomor.2013.2970w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Pdf

01-07-2003Pomor.2013.1136w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Pdf

01-01-2013Pomor.2012.4300w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok

Pdf

01-01-2013Pomor.2012.4301w/s stawek podatku od środków transportowych

Pdf

30-05-2012Pomor.2012.1723w/s ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Pdf

01-03-2012Pomor.2012.675w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy

PdfPdf

01-01-2012Pomor.2011.170.3894w/s określenia wysokości opłaty targowej

Pdf

01-01-2012Pomor.2011.178.4275w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości w podatku rolnym oraz w podatku leśnym

PdfPdfPdfPdfPdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1498w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Pdf

01-01-2005Pomor.2004.155.3164w/s zwolnień w podatku od nieruchomości

Pdf

01-01-2004Pomor.2003.157.3002w/s trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej "użytkami"

Pdf

28-12-2001Pomor.2001.100.1926w/s zwolnień w podatku od środków transportowych

Pdf