Akty tematycznie:

Nieruchomości
Ilość aktów: 14
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
02-01-2020Pomor.2019.6123w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej
10-10-2019Pomor.2019.4255w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
09-08-2019Pomor.2019.3527w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
29-01-2019Pomor.2019.239w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej
12-11-2018Pomor.2018.4113w/s udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
11-10-2016Pomor.2016.3249w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Subkowy
10-10-2016Pomor.2016.3229w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy na lata 2017-2020"
07-08-2013Pomor.2013.2969w/s zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

Pdf

11-07-2012Pomor.2012.2127w/s określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy

Pdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1497w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Pdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1498w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Pdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1500w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy"

PdfPdf

02-07-2008Pomor.2008.53.1501zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Pdf

07-02-2007Pomor.2007.14.403w/s udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PdfPdfPdf