Akty tematycznie:

Lokale i czynsze
Ilość aktów: 6
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
05-11-2019Pomor.2019.4614w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2020-2025"
09-12-2014Pomor.2014.4100w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015-2019"
14-06-2011Pomor.2011.64.1435w/s zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2009-2014"

Pdf

03-06-2011Pomor.2011.59.1335w/s zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

PdfPdf

30-10-2009Pomor.2009.141.2639w/s uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2009—2014”

PdfPdfPdf

30-10-2009Pomor.2009.141.2643w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Subkowy

Pdf